Chúng tôi cam kết

Một Neomedia chúng tôi cam kết đổi mới và dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi. Triết lý của chúng tôi đòi hỏi chúng ta tiến hành một nghiên cứu trường hợp cho từng khách hàng và cung cấp giải pháp tốt nhất cho nhu cầu của thị sản phẩm của bạn. Truy cập vào showroom hoặc yêu cầu một cuộc biểu tình của người quản lý tài liệu và công cụ tìm kiếm với các interactive presentation.

  • Mô hình 3D
  • Phát triển RIA
  • Thiết kế web
  • Thương mại điện tử
  • Viễn thông công nghệ

Chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng giới thiệu các ứng dụng RIA cho bài thuyết trình tương tác và chuẩn bị danh mục sản phẩm tự điều hành, kèm theo sự ra đời của nền tảng thuận tiện hơn. Ưu tiên khai thác và tối ưu hóa các nguồn lực công nghệ và thương mại có sẵn (cửa hàng điện tử, CMS, CRM)